Uvjeti Korištenja

 

Temeljne odredbe

 1. Pravila i uvjeti korištenja vrijede za internetski portal www.lekcije.hr sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni lekcije.hr, dalje u tekstu internetski portal Lekcije.
 2. Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala Lekcije, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama Lekcija.

 

Opće odredbe

 1. Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala Lekcije. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Lekcija upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
 2. U svrhu korištenja usluga internetskog portala Lekcije, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Korisnik ima mogućnost registracije i prijave na Lekcije.hr putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korištenja dostupne na Lekcijama te kroz sučelje društvene mreže daje izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka.
 3. Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Lekcijama dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava i slanja elektroničke pošte, a Lekcije se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni.
 4. Lekcije može na internetskoj platformi objaviti nagradne igre ili upitnike svojih partnera, a korisnik svojevoljno može sudjelovati i unijeti svoje osobne podatke. Lekcije ne pohranjuje i ne obrađuje podatke koje je korisnik unio na takav način i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi korisniku mogla nastati u tom slučaju.
 5. Lekcije može omogućiti trećoj strani objavu nagradne igre za korisnike. Sudjelovanje u nagradnoj igri regulirano je pravilima treće strane koja je organizirala nagradnu igru, a Lekcije ne odgovara za organizaciju i rezultate nagradne igre.
 6. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao i utemeljeno je na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Lekcije može prilikom korištenja prikupiti i druge podatke (IP adresu, vrstu uređaja, vrijeme pristupa, transakcije, geolokaciju i sl.) kojima se koristi radi poboljšanja iskustva korisnika, sprječavanja prijevara i statističke analize.
 7. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirkama osobnih podataka kojih je voditelj Vistar d.o.o. Zbirke osobnih podataka objavljene su u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka na stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka. Lekcije čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke te se njima koristi samo do isteka poslovne potrebe i u skladu sa zakonskim obvezama, a oni mogu biti proslijeđeni isključivo mjerodavnom tijelu državne vlasti u provedbi zakonskih ovlasti tijela državne vlasti.
 8. Lekcije se koristi pružateljima usluga koji provode određene aktivnosti uime Lekcija kao što su slanje i distribucija promocijskih e-mail poruka. Lekcije takvim pružateljima usluga može dostaviti samo nužne osobne podatke korisnika radi isporuke paketa, slanja zemaljske pošte i e-mail pošte te uklanjanja neispravnih informacija na Lekcijevim distribucijskim listama.
 9. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Lekcije ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.
 10. Lekcije je ovlašten u svakom trenutku s popisa korisnika brisati one korisnike koji krše ova pravila i uvjete ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog portala Lekcije.
 11. Lekcije zadržava pravo, uz gašenje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ova pravila i uvjete. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva Lekcije podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.
 12. Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Lekcije ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Lekcije od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Lekcijama svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.
 13. Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
 14. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Lekcija i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Lekcije nisu odgovorne ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.
 15. Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektroničke pošte koja je povezana s aktivnostima Lekcija. Ako korisnik pisanim putem zatraži trajni ili privremeni prestanak slanja poruka, Lekcije korisniku zamrzava njegovu registraciju (dakle, to znači da korisnik više neće moći upotrebljavati usluge internetskog portala Lekcije koje su namijenjene samo registriranim korisnicima). Korisnik u bilo koje vrijeme može pisanim putem zahtijevati da se Lekcije trajno ili privremeno prestane koristiti njegovim osobnim podacima za slanje reklamnih poruka.
 16. Lekcije kao dodatnu funkciju za registrirane korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-maila ili slanje obavijesti u mobilnim aplikacijama Lekcija. Lekcije ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika.
 17. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Lekcija, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Lekcija.
 18. Lekcije ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.
 19. Lekcije ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskog portala Lekcije i aplikacija Lekcije za mobilne telefone.
 20. Za analizu svoje internetske stranice Lekcije se koristi alatima s pomoću kojih analizira korištenje internetskog portala Lekcije te time stječe dragocjene spoznaje o potrebama svojih korisnika kojima je svrha poboljšavanje kvalitete naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. kolačići. Oni omogućuju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici. Korisnik može putem odgovarajućih postavki na pregledniku odbiti ili izbrisati kolačiće. Međutim, to može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni alati prikupljaju i pohranjuju neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da, ni u kojem slučaju, ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka ni do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem internetskog portala Lekcije korisnik daje svoju suglasnost za opisani način provođenja analize korištenja internetskog portala Lekcije.
 21. Internetski portal Lekcije sadrži linkove na internetske stranice drugih poslužitelja. Lekcije ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Lekcije će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koji link ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.
 22. Oglasi trećih strana ili druge oglašivačke mreže (banner networks) također se mogu koristiti kolačićima za praćenje aktivnosti korisnika na ovom portalu ili za mjerenje učinkovitosti i drugih parametara koji će biti određeni u njihovim pravilima o privatnosti. Korisnici su upoznati da pravila o privatnosti trećih strana mogu biti bitno drukčija od pravila i uvjeta internetskog portala Lekcije. Lekcije nema pristup ili kontrolu nad tim kolačićima kojima se mogu koristiti treće strane oglašivača, što korisnici prihvaćaju.

 

Predaja oglasa na Lekcije

 1. Oglasi moraju biti jasno napisani na hrvatskom jeziku. Oglas se może dati i na engleskom jeziku.
 2. Opis se mora odnositi samo na predmet iż kojeg se nude instrukcije. U oglasima nije dopušteno oglašavanje instrukcija za druge predmete, druge usluge,potražnje, prodaje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet oglašenih instrukcija.
 3. Sliku uz profil oglašivača moraju biti pristojne.
 4. Liste instrukcija nisu dopuštene. U jedan oglas dopušteno je upisati samo jedan predmet instrukcija.
 5. Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.
 6. Naslov oglasa mora opisivati predmet Instrukcija (Npr. Instrukcije Hrvatski jezik). U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica.
 7. Oglasi koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.
 8. Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Jednako tako nije dopuštena objava oglasa za isti predmet u dvije različite rubrike.
 9. Tvrtke, obrtnici, udruge i agencije putem internetskog portala Lekcije prodaju instrukcije i edukaciju i predaju oglase isključivo kroz Lekcije trgovinu. Ako obavljaju uslužnu djelatnost, mogu je predstaviti u Lekcije uslugama. Nije dopušteno preprodavanje Lekcije trgovine.
 10. Internetske veze (linkovi) s internetskog portala Lekcije: dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopušteni. Samo oni korisnici koji na internetskom portalu Lekcije imaju otvorenu Lekcije trgovinu mogu stavljati linkove i na vlastitu web trgovinu koju imaju još dodatno postavljenu izvan okvira internetskog portala Lekcije. Linko vi na stranice koje su u tržišnom natjecanju s Lekcijem nisu dopuštene. Lekcije zadržava diskrecijsko pravo procjene hoće li neki link odobriti ili neće.
 11. Lekcije zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima.
 12. Lekcije ima pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:
  • kad je oglas predan u pogrešnu rubriku
  • kad oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
  • kad oglas može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način
  • kad sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
  • kad sadržaj jednog oglasa sadrži više predmeta ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije
  • kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv
  • kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
  • kad se oglašava potražnja ili prodaja
  • kad postoji sumnja na zloupotrebu Internet portala Lekcije
  • Lekcije zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).
 13. Objavom oglasa na internetskom portalu Lekcije korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na e-mail). Korisnik mora imati aktivnu e-mail adresu gdje redovito pregledava poštu.
 14. Korisnici svojim zahtjevom za objavu oglasa neopozivo ovlašćuju Lekcije da se tim sadržajem koristi, kopira ga, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. Lekcije u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na internetski portal Lekcije.
 15. Lekcije ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa kako bi ih poslije mogao upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.
 16. Elektronička komunikacija između Lekcijevih korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz uslugu poduke ponuđenu u oglasu, a radi:
  • informiranja o detaljima oglasa

Korisnici su u pisanoj komunikaciji na Lekcijama dužni:

  • redovito provjeravati i ažurno odgovarati na pristigle upite drugih korisnika
  • prije slanja ponude vezane uz određeni oglas pročitati detaljan opis oglasa i ponudu formirati prema detaljima naznačenim u samom oglasu.

Korisnicima u pisanoj komunikaciji na Lekcijama nije dopušteno

  • promovirati druge servise, proizvode i usluge
  • slati linkove na druge internetske lokacije
  • nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju
  • slati ponude za poslovnu suradnju koja nije oglašena
  • rabiti tuđe ime ili e-mail adresu, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da s njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt
  • tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva
  • dogovarati se s drugim oglašivačima
  • psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje
  • slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati
  • rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka.

Radi zaštite korisnika, sprječavanja zloporabe komunikacije, otkrivanja neželjene pošte i zlonamjernog softvera i razvoja Lekcijevih proizvoda, Lekcije zadržava pravo bez obavijesti:

  • provjeriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektroničku poštu)
  • privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima
  • trajno otkazati isporuku poruka primateljima
  • isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka.

 

Završne odredbe

 1. Sve primjedbe uz 11a. članak Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku putem e-maila na adresu [email protected]
  Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.